1000 aastat maailmaajaloo teetähiseid

0 viiest
Hinda
Toode on väljamüüdud!
Raamat ei kajasta mitte üksnes ajaloolis-poliitilisi sündmusi maailmas, vaid pöörab tähelepanu ka kultuuri- ja vaimuelu ning majandus- ja sotsiaalküsimustele. Ulatuslik pildimaterjal aitab jõuda toimunu sisuni.
Toode on väljamüüdud!