Anorgaanilised ained

Gümnaasiumiõpik
0 viiest
Hinda
Tarne 1-3 tööpäeva
18,95 €
Tavahind: 19,95 €
Saadavus kauplustes
"Valminud anorgaaniliste ainete õpik vastab uue ainekava põhimõtetele nii materjali valiku kui ka käsitluse sügavuse poolest. Õpik arvestab keemia ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest.

Eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade metallide ja mittemetallide ning nende ühendite põhiomadustest, seostades neid rakendusvõimalustega tehnoloogias ja igapäevaelus. Palju tähelepanu on pööratud õppematerjali näitlikustamisele ja seoste loomisele, vältides samas ülearust faktilise materjali kokkukuhjamist.

Õpiku esimene osa käsitleb metallide ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes metalliliste elementide aatomiehitusele ning metallide asukohale pingereas. Tutvustatakse metallide rakendusvõimalusi praktikas, pöörates tähelepanu probleemide mõistmisele ja seoste loomisele. Teises osas antakse ülevaade mittemetallide ja nende ühendite tähtsamatest omadustest, lähtudes elementide asukohast perioodilisustabelis. Kuna ainekava näeb ette võimaluse käsitleda vabal valikul mõne mittemetalli ja tema ühendite omadusi seostatult looduses ja/või tööstuses kulgevate protsessidega, siis pakub õpik võimaluse valida sellist käsitlust erinevate mittemetallide korral.

Õpiku lõpus on esitatud mitmesugused tabelid arvuliste andmete või muu teabega, mida õpilastel on võimalik kasutada aruteludes või probleemülesannete lahendamisel.

Õppematerjali võimaldab paremini mõista ning kinnistada töövihikus toodud harjutuste tegemine ja ülesannete lahendamine. Töövihikus antakse ka põhjalikumaid juhiseid laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde tegemiseks."
Tarne 1-3 tööpäeva
18,95 €
Tavahind: 19,95 €
Saadavus kauplustes