Eesti Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 79.köide

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Eesti Loodusuurijate Seltsi aastaraamatu 79. köide on pühendatud peamiselt Peipsi järve uurimistulemustele. Aastaraamat sisaldab artikleid Peipsi järve elustikust, bakterplanktonist, fütoplanktonist, suurtaimestikust läbi aegade, vesikirbulistest, suursääsklastest, kaladest, haugi toidu koosseisust, kohasaakide dünaamikast, Peipsi järve ranniku taimedest, ohustatud ja kaitstud taimeliikidest; lõpuosas on kolm teaduse ajaloo alast artiklit. Aastaraamat lõpeb seltsi 1997. ja 1998. aasta tegevuse aruandega.
Toode on läbimüüdud!