Eesti statistika aastaraamat 2008

Statistical Yearbook of Estonia
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik koosneb trükisest ja CD-ROMist. Trükis esitab olulisemat aastastatistikat keskkonna, rahvastiku ning sotsiaal- ja majanduselu kohta. Rõhuasetus on 2007. aastal, mida käsitletakse võrdluses eelmiste aastatega. Raamatu alguses on sotsiaal- ja majandusülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Omaette peatükk esitab võrreldavat statistikat peamiselt Euroopa riikide kohta. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ja sisujuht. CD-ROM pakub trükisega võrreldes statistiliste näitajate pikemaid aegridu ja esitab statistikat ka piirkondade (maakondade, valdade) kohta. Andmed on XMLi, HTMLi, PC-AXISe ja Exceli failidena. Tarkvarapakett PC AXIS võimaldab koostada andmebaasi tabelitest uusi tabeleid, opereerida andmetega tabeli sees ja tabelite vahel, esitada andmeid graafiliselt, teha teemakaarte. CD-ROMil on pdf-vormingus ka Statistikaameti 2007. aasta tööaruanne ja trükise fail. Mõeldud kõigile statistikahuvilistele.
Toode on läbimüüdud!