Eesti ajalugu gümnaasiumile

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Õpikus on 63 peatükki, milles leiavad käsitlemist Eesti muinasaeg, keskaeg, Rootsi aeg, Vene aeg, Eesti aeg, Teise maailmasõja aeg, Nõukogude okupatsiooni aeg, taasvabanemise aeg ja kaasaeg. Õpiku lõpus on kronoloogia ja valimik sõnaseletusi. Iga peatüki lõpus on küsimused ja tööülesanded õpilastele.
Haridus- ja Teadusministeerium kinnitab, et õpik vastab riiklikule õppekavale.
Product is sold out!