Eesti kohalike omavalitsuste rahastamise probleemid Euroopa Liiduga ühinemisel

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Euroopa Liidu arenedes ja laienedes omandavad majanduslike probleemide kõrval üha suuremat tähtsust ühiskonna sotsiaalsed probleemid. Nende probleemide lahendamiseks on vaja kaasata regionaalsed ja kohalikud omavalitsused, mille tähtsus EL koosseisus oluliselt suureneb. Kohalike omavalitsuste temaatika on paljutahuline ja mitmekihiline. Eesti kohalikud omavalitsused on viimase kümne aastaga läbinud oma arengus olulise etapi, kuid nende kujunemisperiood ei ole veel kaugeltki lõppenud.
Keerulised probleemid vajavad lahendamist, et luua linnadele ja valdadele arengut soosiv poliitiline ja majanduslik keskkond. Käesolevas raamatus on tähelepanu koondatud peamiselt kohalike omavalitsuste kuludele ja nende rahastamise võimalustele ja allikatele. Vaadeldakse kohalike omavalitsuste kümneaastase eksisteerimise jooksul toimunud muutusi, üleskerkinud probleeme ja nende võimalikke lahendusi. Üksikasjalikumalt käsitletakse kohalike omavalitsuste tulusid ja kulusid alates 1996. aastast, mil rakendus nende uus klassifikatsioon.
Product is sold out!