Ehitusplatsi korraldus

Loengukonspekt
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Sisukord:
¤ Ehitusplatsi plaani kavandamine
¤ Ehitusplatsi üldplaan
¤ Ehitusplatsi objektiplaan
¤ Kraanade valik ja paigutus
¤ Montaažikraana sidumine hoonega
¤ Kraana mõjutsoonide määramine
¤ Ühel teel ja paralleelsetel teedel asuvate tornkraanade ohutu töö tingimused
¤ Piirangud kraanatöödel
¤ Hoone ohutu kasutamise tingimused töötava kraana läheduses
¤ Ehitusplatsi piirded
¤ Kraanade ohutu paigutus töötamisel elektriõhuliinide läheduses
¤ Ehitusplatsi ajutised teed
¤ Ajutine veevarustus
¤ Ajutine soojusvarustus
¤ Ehitusplatsi varustamine elektrienergiaga
¤ Ajutised hooned ja ehitised
¤ Lastihaardeseadised
¤ Ehitustranspordi korraldus
¤ Ehitusplatsi ladude korraldus
Product is sold out!