Hitler 1936–1945: Nemesis

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Rahvusvaheliselt ühe tunnustatuma Natsi-Saksamaa ajaloo uurija Ian Kershaw´ kirjutatud kaheköiteline biograafia (ilm. 1998–2000) esitab tänaseni kõige põhjalikuma ja usaldusväärsema ülevaate Adolf Hitleri (1889–1945) elukäigust.
Kasutades mitmeid uusi allikaid, laialdast erialakirjandust ja rakendades teravat allikakriitikat, pakub Kershaw ligemale kahel tuhandel leheküljel ammendava kokkuvõtte mitte ainult Hitleri karjäärist, vaid kogu Saksamaa sotsiaalsest ja poliitilisest ajaloost 20. sajandi esimesel poolel.
Biograafia teine köide käsitleb Hitleri elu 1936. aasta valimisvõidust kuni tema enesetapuni 1945. aastal.
2007. aasta alguses ilmus Varrakult teose esimene osa “Hitler 1889-1936: Kõrkus”.
Product is sold out!