I luoghi nostri: Dante’s natural and cultural spaces

0 out of 5
Rate this
Delivery 3-6 weeks
37,38 €
Regular price: 39,35 €
Availability in stores
Tallinna Ülikooli artiklikogumik “I luoghi nostri: Dante’s natural and cultural spaces” (toim. Zygmunt G. Barański, Andreas Kablitz ja Ülar Ploom) sisaldab valiku rahvusvaheliselt tuntud Dante-uurijate kõige värskemast tööst. Kogumik keskendub eelkõige ruumi problemaatikale selle eri aspektides (hiliskeskaegne kosmoloogia, Dante ruumi poeetika, semiootika ning fenomenoloogia, judaistlikud, islamistlikud, kristlikud ja paganlikud ning rahvalikud aspektid ja motiivid ruumi kujutamisel) ja mitmele muule aktuaalsele küsimusele kaasaegses dantoloogias (Dante dialoog antiigi eepikaga, Dante intellektuaalne kujunemine). 11 artiklit ja esseed käsitlevad eelnimetatud küsimusi laiemas kontekstis või keskenduvad valitud laulude süvaanalüüsile.

A pivotal contribution to nowadays´ Dante studies with a special focus on cosmology and spatial imagination. One of the obvious merits of this Tallinn Publication is the dynamic dialogue between some leading Dante scholars in the world and excellent new research from abroad. Here we meet the intellectual courage to discuss the diversity of method and approaches within the same notional framework.
Philiep Bossier, Utrecht University / University of Groningen
Delivery 3-6 weeks
37,38 €
Regular price: 39,35 €
Availability in stores