Konrad Mägi (inglise keeles)

0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
37,05 €
Regular price: 39,00 €
Availability in stores
A new biography of Konrad Mägi (1878-1925), Estonia’s most important painter of the 20th century, is being published to mark the major solo exhibition of Konrad Mägi’s works that will be held in Rome at the Galleria Nazionale d´Arte Moderna (opening on 9 October 2017). This book has been written for the reading public at large. In addition to Mägi’s life and creative work, it also provides insights into Estonia’s cultural life at the outset of the 20th century. It also contains observations on the fate of Konrad Mägi’s works over the course of the past century, when attempts have been made to prohibit them or, at the opposite end of the scale, to canonise them. The author of the book is Eero Epner, its designer is Tiit Jürna, and its publisher is Enn Kunila. The book has been translated into English by Peeter Tammisto. The book is illustrated with numerous biographical photographs from Konrad Mägi’s life and with dozens of reproductions of his paintings.
Konrad Mägi was one of Estonia’s first modernist painters whose creative work immediately attracted very widespread attention. Mägi’s works are very convincing, and rich in colours, mainly depicting landscapes in Estonia, but also in Norway and Italy. For Mägi, nature was a place where he perceived a sacral and metaphysical dimension. In order to convey this, he used a palette of colours with striking brightness and power. Until now it has for various reasons not been possible to introduce his creative work outside of Estonia often enough, and thus Mägi’s name has not become a part of Europe’s cultural history. This autumn, a large solo exhibition of Konrad Mägi’s works will be opened in Rome at the Galleria Nazionale d´Arte Moderna, while in the spring of 2018, his paintings will be on display as part of an exhibition of Baltic symbolism at the world-famous Orsay Museum. This book that is coming out in both Italian and English in addition to Estonian is a part of the introduction of Konrad Mägi to the world at large.Konrad Mägi (1878-1925) elulooline raamat antakse välja paralleelselt eesti, inglise ja itaalia keeles, tähistamaks Konrad Mägi suure isiknäituse toimumist Roomas Galleria Nazionale d´Arte Modernas (avamine 9. oktoobril 2017). Teos on suunatud laiemale lugejaskonnale ning lisaks Mägi elule ning loomingule tutvustab see ka 20. sajandi alguse Eesti kultuurielu. Eraldi vaadeldakse Konrad Mägi loomingu saatust viimase saja aasta jooksul, mil seda on püütud nii ära keelata kui kanoniseerida. Raamatu autor on Eero Epner, kujundaja Tiit Jürna, väljaandja Enn Kunila. Teose on tõlkinud itaalia keelde Daniele Monticelli, inglise keelde Peeter Tammisto. Raamat on varustatud mitmete Konrad Mägi elulooliste fotodega ning kümnete maalireproduktsioonidega. Konrad Mägi oli Eesti esimesi modernistlikke maalikunstnikke, kelle looming äratas kohe väga laialdast tähelepanu. Mägi tööd on sisendusjõulised ning värvirikkad, kujutades peamiselt maastikke nii Eestis, aga ka Norras ning Itaalias. Mägi jaoks oli loodus paik, kus ta tajus sakraalset ning metafüüsilist mõõdet. Selle edasiandmiseks kasutas ta värvipaletti, mille kirkus ja jõud on silmapaistev. Erinevatel põhjustel ei ole seni olnud võimalik tema loomingut piisavalt sageli tutvustada väljaspool Eestit ning Mägi nimi ei ole jõudnud Euroopa kultuuriajalukku. Käesolev lisaks eesti keelele ka itaalia ja inglise keeles ilmuv teos on üks osa Konrad Mägi tutvustamisest laiemale maailmale.
Delivery 1-3 workdays
37,05 €
Regular price: 39,00 €
Availability in stores