Majandusõpik gümnaasiumile

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Majandusõpik gümnaasiumile valmis JA Eesti ja EBSi koostöös. Õpik seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni rahvusvahelise majanduseni. Teoreetilist osa ilmestavad Eesti ettevõtete näiteid. Õpik vastab gümnaasiumi riiklikule õppekavale ning on koolitunnis kasutatav 35-105 tunni mahus. Õpikus käsitletakse teemasid: Mis on majandusteadus? Vaba ettevõtlus ehk turumajandus. Nõudlus. Pakkumine. Turu tasakaal ja turuhind. Tarbijad ja säästjad. Ettevõtlus. Ettevõtte rahastamine. Tootmine ja turundus. Tööjõud majanduses. Konkurents. Valitsus ja riigieelarve. Raha ja pangandus. Majanduse areng ja stabiilsus. Rahvusvaheline majandus. Üleilmastumine ja maalimamajandus 21. sajandil.
Product is sold out!