Male lugu

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Väljapaistva maletaja, malekirjaniku, male-, kultuuri- ja spordiajakirjaniku, spordifilmide stsenaristi, Eesti kultuuriloos märgilise tähendusega teose „Meie Keres. Kujunemisaastad” autori Valter Heueri postuumselt ilmuv raamat „Male lugu” käsitleb malemängu ajalugu selle sünnist 1920. aastateni sotsioloogilisest aspektist. Tegemist on katsega analüüsida sündmuste toimumisajast pärinevaid kommentaare, ideelisi ja maletehnilisi vaidlusi, millest osa on siiani püsinud tolmukatte all. Käsitlus on elav ja intrigeeriv. Autor on Paul Kerese ja Mihhail Tali kombel veendunud, et ettevaatlik ja igav male ei olegi male. Raamat moodustab triloogia koos „Meie Kerese” ilmunud osaga, kus käsitlus hõlmab 1920.–1940. aastaid, ja autori poolt lõpetamata jäänud, kuid loodetavasti 2009 ilmuva „Meie Kerese” teise osaga, kus käsitletakse Paul Kerese eluteed ja loomingut kuni tema surmani, jälgides male arengut läbi hilisemate kommentaaride kuni 1990. aastateni.
Product is sold out!