Õigekirjaõpik I-III klass

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Õigekirjaõpik juhatab emakeele kõige väiksemate osakeste - häälik, täht, häälikuühend, silp, sõna - tundmaõppimise juurde. Õpiku harjutused ja ülesanded jagunevad kolme ossa: hääldamisharjutused, suulised keeleharjutused ja kirjalikud tööd.
Haridusministeerium on kinnitanud õpiku vastavaks ainekavale.
Product is sold out!