Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2022

0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
7,55 €
Regular price: 7,95 €
Availability in stores
Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama.
Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele. Kõik ülesanded on antud koos vastustega.
Delivery 1-3 workdays
7,55 €
Regular price: 7,95 €
Availability in stores