Natural sciences

Found 25 items

   

Uued eespool

Kas oskad? Matemaatika kontrolltööd 5. klassile

Barcode: 9789985042038
Koolibri
Kogumik sisaldab 15 kontrolltööd kahes sama raskusastmega variandis. Kontrolltöödest kaks on kokkuvõtvad tööd poolaasta õppematerjali kohta. Ülejäänud 13 töös on ülesanded jaotatud vahejoontega alateemadeks. See võimaldab anda ...
€5.45
Apollo Club price: €5.18
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Füüsikaline okeanograafia. Läänemeri

Kaasaegne okeanograafia on interdistsiplinaarne teadus, mis on saanud kiirenduse uute mõõtesüsteemide ja infotehnoloogia arengutest. Käesolev õpik katab peamiselt füüsikalise okeanograafia teadmised, kuid põgusalt käsitletakse ...
€48.45
Apollo Club price: €46.03
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Matemaatika ja füüsika. Valemid ning hüpoteesid

Barcode: 9789985222249
Avita
Raamat on mõeldud matemaatikutele ja füüsikutele, kuid ka kõigile matemaatika- ja füüsikahuvilistele. See võiks huvi pakkuda õpilastele, üliõpilastele ja teaduritele. Vaja on rohkem diskuteerida matemaatilistel teemadel, täpsus...
€28.25
Apollo Club price: €26.84
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Väike funktsiooniraamat

Barcode: 9789949559282
Maurus
Funktsioonide teema on üks kesksemaid teemasid matemaatikas ning sellega tutvumist alustatakse just põhikoolis. Funktsioon on mingi eeskiri või reegel, mis laiemas mõttes määrab kindlaks põhjuse ja tagajärje seose. Või teisisõn...
€11.25
Apollo Club price: €10.69
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Õpime üheskoos reaalaineid

Barcode: 9789985037263
Koolibri
Tänapäeva teadus lummab lapsi hoopis teisiti kui vanasti. Praegusel ajal on palju paremad võimalused reaalaineid põnevaks muuta, eriti just kodustes tingimustes, ning see ongi üks selle raamatu eesmärke. See raamat võiks olla...
€20.25
Apollo Club price: €19.24
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Arvutusmeetodid

Barcode: 9789949239047
Õpikus käsitletakse arvutusmeetodeid võrrandite, võrrandsüsteemide ja ekstreemum-ülesannete lahendamiseks, funktsioonide lahendamiseks, tuletiste ja integraalide arvutamiseks ning diferentsiaalvõrranditele püstitatud ülesannete...
€38.80
Apollo Club price: €36.86
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Kärakas.

Barcode: 9789949560387
Äripäev
"Inimesed on alkoholi valmistanud 10 000 aastat ja püüdnud seda kunsti täiuseni arendada. Ometi ei tea me tänini täpselt, mis teeb õigupoolest alkoholist alkoholi ja miks see meile mõjub nii, nagu see mõjub. Adam Rogers vaatleb...
€29.50
Apollo Club price: €28.03
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Vallatu matemaatika. Ülesannete kogumik

Barcode: 9789985335611
Varrak
Tahate kuulda sadistianekdooti? Laste­kirjanik läheb lugejatega kohtuma ja kuulutab: „Kirjutasin uue raamatu – matemaatikaülesannete kogumiku.” Küllap teeks see sama välja, kui tuua sünnipäevatordi asemel lauale potitäis putru....
€15.99
Apollo Club price: €15.19
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile

Barcode: 9789949961054
Maurus Kirjastus
Gümnaasiumi IV füüsikakursuse „Energia“ õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Õpik on jagatud neljaks osa...
€19.29
Apollo Club price: €18.33
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Teaduslikku ja filosoofilist: valitud töid

Barcode: 9789985588048
Tallinna Ülikool
Albert Einsteini kirjatööde kogumik „Teaduslikku ja filosoofilist“ sisaldab tema neli teedrajavat teadusartiklit aastast 1905 ning teadusfilosoofilist vaadet olukorrale teoreetilises füüsikas aastal 1936. Sissejuhatavates artik...
€18.69
Apollo Club price: €17.76
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Silmatrikid

Barcode: 9789949523870
Äripäev
" Miks mõned trükitud pildid tunduvad silmade ees pööraselt keerlevat? Kuidas saavad kaks värvitooni, mis paistavad täiesti erinevad, tegelikult olla täpselt üks ja seesama? Mis tekitab suvalistest mustritest korraga pildi? Se...
€15.00
Apollo Club price: €14.25
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Kompleksmuutuja funktsioonid

Barcode: 9789949232703
Õpikus käsitletakse kompleksmuutuja funktsiooniteooria klassikalisi peatükke, Fourier’ teisendust ja Laplace’i teisendust ning kompleksmuutuja funktsioonide rakendusi analüütilises arvuteoorias. Viimast teemat on käsitletud see...
€38.79
Apollo Club price: €36.85
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Soojustehnika mõõtevahendid

Barcode: 9789949237739
Eestikeelseid tulevastele inseneridele ja tehnikutele sobivaid kõrgkooli õpikuid on vähe. Eriti vähe on kõrgkooli õpikuid neis valdkondades, mis on seotud väga kiire tehnilise arenguga. Üheks selliseks valdkonnaks on mõõtetehni...
€38.79
Apollo Club price: €36.85
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Bioinformaatika

Barcode: 9789949329113
Tartu Ülikooli Kirjastus
Bioinformaatika õpiku sihtrühmana on mõeldud peamiselt geenitehnoloogia õppekava üliõpilasi, kes on omandanud esialgsed teadmised molekulaarbioloogiast ja geneetikast. Õpik on siiski loetav ka teiste erialade (statistika, arvut...
€29.20
Apollo Club price: €27.74
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Stereokeemia

Barcode: 9789949235735
Õpik on sissejuhatuseks molekulide ruumilise ehituse seaduspärasustesse ja probleemidesse, mida võib kokku võtta ühe laia mõistega – stereokeemia. Õpikus on esitatud stereokeemia põhimõisted, ruumiliste molekulide kirjeldamis...
€45.15
Apollo Club price: €42.89
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Kas Sina tead?

Barcode: 9789949492435
Atlex AS
Selles raamatus on juttu väga paljudest elus ettetulevatest nähtustest, mis tavaliselt ei tundugi olevat erilised nähtused, vaid lihtsalt on nii. Näiteks oleme harjunud, et mõned riided tõmbuvad pesus kokku ja piim keeb hõlpsas...
€9.45
Apollo Club price: €8.98
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Kuulsad matemaatikud. Universumi mõistatuste lahendajad

Barcode: 9789985682869
Valgus
Universum on matemaatika keeles kirjutatud raamat. Mida keerukamad on instrumendid ja mehhanismid, seda suurem on matemaatika tähtsus praktilises elus. Matemaatika on vältimatu, kui käivitame auto, lülitame sisse televiisori, l...
€22.05
€7.99
-64%
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Füüsika. Higgsi bosoni lugu.

Barcode: 9789949942015
Loodusajakiri MTÜ
Eesti osakestefüüsikud ANDI HEKTOR ja KRISTJAN KANNIKE on kirjutanud kaheksanda „Looduse raamatukogu” sarja raamatu füüsikast ja Higgsi bosonist, nende oma sõnade järgi 2012. aasta ja vahest kogu 21. sajandi alguse teadusuudist...
€6.85
Apollo Club price: €6.51
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

1089 ja kõik muu… Teekond matemaatikasse

Barcode: 9789985682777
Valgus
Raamatu autor David Acheson on Oxfordi ülikooli emeriitõppejõud, keda tuntakse vaimuka esinejana, kui ta tutvustab matemaatikute tööd laiale lugejaskonnale. Tema populaarne raamat, mis on tõlgitud paljudesse keeltesse, sobib uu...
€16.15
€5.99
-63%
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Geneetika

Barcode: 9789949321711
Tartu Ülikooli Kirjastus
Professor Ain Heinaru koostatud esimene eestikeelne geneetika-alane kõrgkooliõpik on mõeldud eelkõige bioloogidele, geenitehnoloogidele, arstidele, psühholoogidele, keskkonnatehnoloogidele ning kõigile bioloogiahuvilistele. Mon...
€35.25
€22.25
-37%
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Selles tarkuses näha süsteemi

Barcode: 9780201379624
Jutulind
Tiit Kändler (s 1948) on tänapäeva tuntumaid, tunnustatumaid ja tegusamaid eesti teadusajakirjanikke. Teadusajakirjanik on teaduse populariseerija, kes kirjutab laiadele huviliste hulkadele mõistetavaks maailma teaduse uusimad ...
€18.25
Apollo Club price: €17.34
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Ruum ja aeg

Barcode: 9789985773291
Ilmamaa
Harald Keres on Eesti Vabariigi vanim akadeemik (sündinud 1912. aastal). Füüsika-matemaatikadoktor, kelle lemmikteemaks on olnud üldrelatiivsusteooria, mille põhimõttelisse mõistmisse ja matemaatilisse analüüsi on ta andnud oma...
€10.69
Apollo Club price: €10.16
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Igavene energia: anergia ja eksergia

Barcode: 9789949180288
Kalev Jaik
See raamat käsitleb füüsika ühte alustõde – termodünaamika teist seadust.
€18.25
€9.35
-49%
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Tumeda aine lugu

Barcode: 9789985771921
Ilmamaa
Rahvusvaheliselt tunnustatud astrofüüsiku, akadeemik Jaan Einasto raamat koosneb kolmest alajaotusest. Esimeses osas kirjeldab autor oma kujunemisest lapsest teadlaseks, teine ja kolmas osa sisaldavad teadusartikleid Jaan Einas...
€8.65
€7.95
-8%
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Veeressursside kasutamisest

Barcode: 9789985941225
Gersamia
Selle brošüüriga püütakse juhtida lugejate tähelepanu meid ümbritseva keskkonna ühe lahutamatu osa – vee – kasutamise problemaatikale. Brošüür sisaldab artikleid, kus käsitletakse vee temaatikat lähtudes olmelisest, tervislikus...
€6.55
Apollo Club price: €6.22
Shipping : 7 workdays Saadavus kauplustes
Qty

Found 25 items

   

Uued eespool
Adding to Cart...
Adding to Wishlist...
Close
This is a required field.
Please enter 2 or more characters.
This is a required field.
Please enter 2 or more characters.
First name is not valid.
This is not an email address.
Email address is required.
This email is already registered.
This is not an email address.
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.
Enter a valid password.
Please enter 6 or more characters.
Please enter 16 or less characters.
Passwords are not same.
Isikukood/reg nr. puudub.
Reg nr. puudub.
Firma nimi puudub.
There is already an account with this personal/company code
Invalid Estonian personal code
This is a required field.
Birthday field is not valid.
Email, identification code or password is wrong.