Saame tuttavaks! Эстонский язык для начинающих

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
«Saame tuttavaks» задуман для тех, кто лишь начинает изучать эстонский язык и интересуется Эстонией и эстонцами.«Saame tuttavaks» знакомит с Эстонией и эстонским языком, как свидетельствует и название книги - «Будем знакомы»!«Saame tuttavaks» подходит и для самостоятельно изучающих язык, так как опорой в этом служат им родной язык, словарь к текстам, наглядное изложение грамматики, множество упражнений с ключами к ним, тесты с ответами и аудиоматериал.

Изучение эстонского языка сопровождается сведениями об истории, культуреи общественной жизни Эстонии.Комплект учебных материалов включает

– 15 уроков, прохождение которых займёт примерно 120 часов

– наглядное изложение грамматики, которое сопровождают многочисленные упражнения разного типа

– тесты по грамматике и лексике, а также тесты, связанные с историей, обществом и культурными особенностями Эстонии – после каждого третьего урока

– много иллюстраций

– сводные таблицы по грамматике

– словарь к текстам и алфавитные словари (эстонско-русский, русско-эстонский)

– 4 аудио СD (фонетика, грамматика, тексты, диалоги, упражнения, тесты, выражения, лексика и многое другое) и аудиоматериалы в Интернете.
Eesti keele õppekomplekt algajale iseõppijale sisaldab igapäevaseks suhtlemiseks vajalikke teemasid, sõnavara ja grammatikat. Grammatika on loogilise ülesehitusega ja visuaalselt hästi haaratav.

Õppimise hõlbustamiseks on lisatud kommentaarid, mis on esitatud õppija emakeeles. Rohked harjutused ja ristsõnad aitavad õpitud teadmisi kinnistada. Viis testi võimaldavad õppijal oma arengut jälgida.

Peale keelealaste teadmiste saab õppija rohkesti emakeelset teavet Eesti ajaloo, kultuuri ja inimeste kohta. Õpik on ühtlasi pildialbum, sest igat peatükki illustreerivad Eesti elu kajastavad fotod.

Õpiku lõpus on kakskeelne sõnaraamat, grammatika koondtabelid ning harjutuste, ristsõnade ja testide vastused.
Audio-CD-d sisaldavad kõiki õpiku tekste, dialooge ja kuulamishar
Product is sold out!