Soome keele grammatika

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Soome keele grammatika õppimisel on suureks abiks eesti ja soome keele sarnasus. Kahel keelel on siiski ka hulganisti erinevusi, millele tulekski grammatika õppimisel keskenduda. Miniteatmiku maht ei võimalda esitada kogu soome keele reeglistikku, seetõttu piirdutakse igapäevases keelesuhtluses sagedamini kasutatavate keelendite ja vormidega, mis on esitatud võimalikult lühidalt ja lihtsalt.
Product is sold out!