Tsiviilkohtumenetluse seadustik. Seisuga 1.02.2018

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
lmumise ajaks veel jõustumata muudatused on toodud viitega jõustumise ajale. Sisaldab lisaks:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadust, märksõnalist sisujuhti.
Product is sold out!