Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Teos kajastab Riigikohtu praktikat alates seaduse jõustumisest. Autorid esitavad omapoolseid tõlgendusi seaduse teksti kohta ja lahendusi praktikas tekkinud probleemidele.

Teose valmimisel osalesid praktikud ja teoreetikud, kohtuvälise menetleja ja kohtu kui kaitse institutsiooni esindajad.
Product is sold out!