Võõrsõnastik

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
"• Üle 40 000 sõnaartikli
• vastab tänapäevasele keelekasutusele
• seletused on asjalikud ja lühikesed
• esindab infotehnoloogia ja majanduse uusimat sõnavara
• sisaldab ka kõnekeelseid sõnu ja väljendeid
• sõnastiku ülesehitus on kasutajasõbralik: inglise ja prantsuse tsitaatlaenud koos hääldusega, seletused sisaldavad rohkesti sünonüüme, antonüüme ja näiteid, viitamist kasutatakse ainult ühe tähe piires, erialasõnade juures on aineala märgend
• ulatuslik entsüklopeediline lisaosa: rahaühikud, mõõtühikud, rooma numbrid, keemilised elemendid, suurtähtlühendid, tarneklauslid, kreeka tähestik, ladinakeelsed kõnekäänud
• oluline lisaosa, mis annab põhjaliku ülevaate võõrsõnade moodustamisest ning võõrliidete tähendusest

Kasutajasõbralikus sõnaraamatus on võõrsõnade esitamisel lähtutud selguse ja lihtsuse põhimõttest, pidades silmas tänapäevast keelekasutust ja ortograafiareegleid. Uuendatud „TEA võõrsõnastikku” on oluliselt täiendatud mitmesuguste tehnoloogia- ja teiste tänapäevaste valdkondade sõnavaras viimasel ajal kasutusele tulnud sõnadega. Sõnaraamatu lõppu lisandub väike, kuid vajalik peatükk, mis käsitleb kas õigekirja, häälduse või tähenduse poolest sageli vigu tekitavaid võõrsõnu ja tsitaatlaene.

Kas potensiaalne või potentsiaalne? Kas sponseerima, sponsoreerima, spondeerima või hoopis sponsima? Kes on parlamentäär ja kas tal on midagi ühist ka parlamendiliikmega? Kas espresso või ekspresso? Kas latte, late või midagi muud? Kas väga sageli kasutatud prantsuse tsitaatlaenude tête-a-tête ja déjà-vu hääldused on tetatet või tetatee ning dežavüü või dežavuu? Neile ja paljudele teistele küsimustele ning kahtlustele annab vastuse praktiline ja kasutajasõbralik „TEA võõrsõnastik”.
• Üle 40 000 sõnaartikli
• vastab tänapäevasele keelekasutusele
• seletused on asjalikud ja lühikesed
• esindab infotehnoloogia ja majanduse uusimat sõnavara
• sisaldab ka kõnekeelseid sõnu ja väljendeid
• sõnastiku ülesehitus on kasutajasõbralik: inglise ja prantsuse tsitaatlaenud koos hääldusega, seletused sisaldavad rohkesti sünonüüme, antonüüme ja näiteid, viitamist kasutatakse ainult ühe tähe piires, erialasõnade juures on aineala märgend
• ulatuslik entsüklopeediline lisaosa: rahaühikud, mõõtühikud, rooma numbrid, keemilised elemendid, suurtähtlühendid, tarneklauslid, kreeka tähestik, ladinakeelsed kõnekäänud
• oluline lisaosa, mis annab põhjaliku ülevaate võõrsõnade moodustamisest ning võõrliidete tähendusest

Kasutajasõbralikus sõnaraamatus on võõrsõnade esitamisel lähtutud selguse ja lihtsuse põhimõttest, pidades silmas tänapäevast keelekasutust ja ortograafiareegleid. Uuendatud „TEA võõrsõnastikku” on oluliselt täiendatud mitmesuguste tehnoloogia- ja teiste tänapäevaste valdkondade sõnavaras viimasel ajal kasutusele tulnud sõnadega. Sõnaraamatu lõppu lisandub väike, kuid vajalik peatükk, mis käsitleb kas õigekirja, häälduse või tähenduse poolest sageli vigu tekitavaid võõrsõnu ja tsitaatlaene.

Kas potensiaalne või potentsiaalne? Kas sponseerima, sponsoreerima, spondeerima või hoopis sponsima? Kes on parlamentäär ja kas tal on midagi ühist ka parlamendiliikmega? Kas espresso või ekspresso? Kas latte, late või midagi muud? Kas väga sageli kasutatud prantsuse tsitaatlaenude tête-a-tête ja déjà-vu hääldused on tetatet või tetatee ning dežavüü või dežavuu? Neile ja paljudele teistele küsimustele ning kahtlustele annab vastuse praktiline ja kasutajasõbralik „TEA võõrsõnastik”.
"
Product is sold out!