Esimene kooliraamat 3. Kevad

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamat esmaste teadmiste omandamiseks ja silmaringi avardamiseks. Ühendab eesti keele, matemaatika, looduse- , inimese- ja muusikaõpetuse 1. klassi ainesisu.
Käsitletakse loodust kui meie ühist kodu, loomade ja taimede mitmekesisust, looduse muutumist aasta jooksul. Matemaatika teemadest leiavad kajastamist arvud 21–100, arvude võrdlemine 100 piires, kümnete liitmine ja lahutamine, esemete võrdemise, hulkade moodustamise, geomeetriliste kujundite tundmise jms ülesanded. Keeleteemadest käsitletakse lause korrastamist, täiendamist ja laiendamist, sõnade rühmitamist ja liigitamist, levinuimaid võõrsõnu, õpitakse koostama lapsele vajalikke tarbetekste: nimekiri, tabel, kutse, kiri.
Toode on läbimüüdud!