Hea raamatupidamistava 2009

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamatus sisalduvad kõik hetkel kehtivad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Saamaks võimalikult kiiret ja selget pilti muudatustest, on raamatusse lisatud ka vanade ning uute juhendite võrdlustabelid, samuti Raamatupidamise Toimkonna kommentaarid olulisemate muudatuste sisu ja põhjuste teemal.
Raamatuga on kaasas CD-plaat, millel leiduvad samuti 2009. aastal muutunud Raamatupidamise seadus, Riigi raamatupidamise üldeeskiri koos kõikide lisadega ning Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr. 18, Euro kasutuselevõtt, eelnõu.
Toode on läbimüüdud!