Hiiumaa Teises maailmasõjas 1939-1945

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamat annab ülevaate Hiiumaa ja hiidlaste katsumustest Teise maailmasõja päevil alates NSV Liidu sõjaväebaaside tulekust 1939.aasta sügisel kuni saare taasvallutamiseni Punaarmee poolt 1944.aasta sügisel. Juttu tuleb ka Kärdla kalevivabrikust, Hiiumaa metsavendadest, Gustav Sergo laevakompaniist, hiidlastest kolme erineva riigi (NSVL, Saksamaa, Soome) sõjavägedes, põgenemisest Läände 1944.aasta. Raamat on varustatud ligi 100 foto, joonistuse, skeemi ja pilapildiga.Toode on läbimüüdud!