Investeeringuarvutlus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Pärast selle raamatuga tutvumist peaksite te oskama: arutleda tulutoovate projektide leidmise keerukuse üle tiheda konkurentsiga turgudel; otsustada tasuvusaja voi praeguse puhasväärtuse meetodit, rentaablusindeksit voi sisemist tulumäära kasutades, kas uus projekt vastu votta voi mitte; selgitada eetilistest toekspidamistest kinnipidamise tähtsust kapitali eelarvestamisel; moota rahavoogusid; arvutada projekti tulusid ja kulusid; selgitada, kuidas kapitalimahutuste piirangud voi üksteist välistavad projektid mojutavad kapitali eelarvestamise otsustusi; selgitada, mis on kapitali eelarvestamises sobivad riski moodud; kindlaks määrata uue projekti sobilikkust kindlustusekvivalendi voi riski arvestavat diskonteerimismäära meetodit kasutades; kasutada imiteerimist ja toenäosuspuud hinnatava projekti ettekujutamisel.
Toode on läbimüüdud!