OLULINE! Suurenenud mahtude tõttu palume vormistada tellimused pikema ajavaruga, et kaup jõuaks kohale enne pühi. Vabandame!

Karistusõigus. Üldosa

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Karistusõiguse üldosa õpik, mille koostas prof Jaan Sootak, koondab aastatel 2003-2007 eraldi vihikutena ilmunud (Loenguid karistusõiguse üldosast I-IX) materjali. Vihikute sisu on põhjalikult ümber töötatud ning täiendatud uuema kirjanduse ja kohtupraktikaga. Kaasused pärinevad Riigikohtu praktikast ja kirjandusest, nimed on muudetud. Õpik vastab põhiliselt bakalaureuseastme karistusõiguse üldkursuse tasemele, kuid on üksikküsimustes
Toode on läbimüüdud!