Kinnisvara alused. Teine, täiendatud trükk

0 viiest
Hinda
Tarne 1-3 tööpäeva
5,95 €
-38%
Tavahind: 9,55 €
Saadavus kauplustes
Raamatu “Kinnisvara alused” teine täiendatud ja parandatud väljaanne on mõeldud Maaülikoolis õpetatavate kinnisvara ainete omandamiseks, nagu: “Sissejuhatus kinnisvara õpetusse” MI. 1726 ja “Kinnisvara üldkursus” MI. 0134. Seda õppevahendit saab kasutada ka teistes kõrgkoolides, kus õpetatakse kinnisvara põhitõdesid. Õppevahend on samuti sobilik kinnisvara kohta käivate teadmiste omandamiseks iseseisvalt või vastavatel kursustel. Raamat koosneb kaheteistkümnest peatükist, mis annavad ülevaate kinnisvara olemusest, registritest, olulistest kinnisvaraga seonduvatest õigusaktidest, kinnisvarast kui majanduslikust kategooriast, planeeringutest ja ehitusest, kinnisvara korrashoiuga seonduvast ja sellest, kuidas käib kinnisvara administreerimine nii riiklikul, kohaliku omavalitsuse kui ka erasektori tasandil. Raamat pakub teavet sellegi kohta, millistele erialadele kinnisvaras saab spetsialiseeruda ja mis selleks peab tegema. Õpiku koostamisel on kasutatud eelkõige Eestis ilmunud kirjandust ja kinnisvara puudutavaid õigusakte. Seaduste seis on fikseeritud jaanuariga 2011 ja rahaliselt väljendatavad suurused on esitatud eurodes.
Tarne 1-3 tööpäeva
5,95 €
-38%
Tavahind: 9,55 €
Saadavus kauplustes