Korrektsioonipsühholoogia: tähed kaevu sügavuses. Õpik tööks kinnipeetavatega

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Korrektsioonipsühholoogia on esimene eestikeelne õpik, mis võtab terviklikult kokku psühholoogia rakendamise vanglas. Õpik on mõeldud eelkõige vanglaametnikuks õppivatele kadettidele ja teistele inimestele, kes puutuvad oma töös kokku õigusrikkujatega. Raamatus on palju näiteid vangla töö praktikast. Korrektsioonipsühholoogia õpik on huvitav lugemine kõigile ja selle elulised näited toovad selgust paljudele psühholoogilistele probleemidele. Raamat aitab lugejal paremini mõista õigusrikkuja tekkimist, kinnipeetava rehabilitatsiooni ja vanglat tervikuna.
Erik Rüütel on psühholoog, koolitaja ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant. Ta on Meravita kommertsoperatsioonide direktor ja juhib rahvusvahelise müügi, turunduse ja kommunikatsiooni valdkonda. Ta on Sisekaitseakadeemia kommunikatsiooni ja nõustamise tunnustatud õppejõud, EU ja OSCE tsiviilmissioonide juhtimistreener ja lektor. Tallinna Vangla direktori endise asetäitjana on Erik Rüütlil tugevad sidemed Euroopa riikide sisejulgeoleku valdkonnaga. Erik Rüütel on rahvusvaheliselt hinnatud juhtimiskonsultant.

Huvitav teos, kus on kõik vajalik info olemas
Seda teost on põnev lugeda. See on rohkem kui õpik, mis räägib tööst kinnipeetavatega. See raamat aitab lugejal paremini mõista õigusrikkujat, kinnipeetavat ja vanglat tervikuna. Elulised näited toovad selgust paljudele psühholoogilistele probleemidele ka isiklikul tasandil. Autor seostab oskuslikult psühholoogiat rehabilitatsioonipraktikaga.
Raamatus on detailne käsitlus suhtlemisoskusest, enesekehtestamisest, kuulamisoskusest ja hea kommunikatsiooni praktilistest alustest.
Teos võtab kokku kõik vangistuse psühholoogia teemad, mida on varem käsitletud eri käsiraamatutes ja artiklites – nüüd saab ühest kohast kõik vajaliku. Isegi lapsevanemad, kes on kimpus teismeliste noorukitega, leiavad siit vastused oma küsimustele, miks ja mida teha. Soovitan seda lugemiseks kõigile.

Erkki Osolainen,
Tallinna Vangla direktor 2006–2011,
Sisekaitsekadeemia justiitskolledži direktor 2011–2016
Toode on läbimüüdud!