OLULINE! Suurenenud mahtude tõttu palume vormistada tellimused pikema ajavaruga, et kaup jõuaks kohale enne pühi. Vabandame!

Maja 4-2015 (86)

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Möödunud aasta ankrunumber on pühendatud muusika ja arhitektuuri suhetele. Selle ajendiks oli muusika-aasta 2015, millega soovime ühelt poolt teha kummarduse heliloojatele, interpreetidele ja kõigile muusikaga otseselt seotud inimestele, teisalt tõsta üles jälle ajatu teema: ruumi ja heli seosed.

Muusika ja arhitektuuri ühisosa käsitletakse numbris mitmest aspektist: pragmaatilisest (muusikamajade arhitektuur), poeetilisest (muusika ja arhitektuuri sümboolsed seosed), emotsionaalsest (helide vahetu kogemine eri ruumides), abstraktsest (heli ja ruumi sarnasused matemaatilisel tasandil) ning ka analüütilisest (mõtlemise sarnane struktureeritus ruumi või heliteose kavandamisel).

Peateemal kirjutavad helilooja Märt-Matis Lill, ERSO direktor Kristjan Hallik, prantsuse arhitekt Vincent Saulier, muusik ja arhitekt Eve Komp, skulptor ja helikunstnik Aili Vahtrapuu. Fotogaleriis esinevad oma töödega Tarto Hanno Varres ja Mari-Leen Kiipli. MAJA persoon on Andres Põime, kelle töölaualt pärineb üks oluline piirikivi – Eesti Vabariigi Pekingi suursaatkond, millel peatutakse pikemalt nii intervjuus kui ka projektiloos.

Ajakirja teises pooles saab tutvuda Kultuurkapitali aastapreemiaid saanud hoonete ja nende autoritega – pikemad lood on Pärnu Lõuna tänava villa ja Maarjamäe tallihoone restaureerimisest. Tutvustatakse ka viimase aja võistlustöid ning muid olulisi arhitektuurisündmusi.
Toode on läbimüüdud!