Projektijuhtimine

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamat on mõeldud neile, kes peavad oma töös kokku puutuma projektide juhtimise ja kavandamisega. Põhjalikult vaadeldakse kolme olulist projektijuhtimise edutegurit: organisatsiooni (peatükid projekti mõistest ja liikidest, projekti sidumisest põhiorganisatsiooniga, projektrühma ülesehitusest), inimesi (peatükid projektijuhist, meeskonnast, tellijast jt projektiga seotud inimestest ning rühmadest) ja meetodeid (peatükid projekti käivitamisest, projekti eesmärkidest, plaanimisest, projekti juhtimisest, projektitöö vahenditest). Lisatud on väike projektijuhtimise terminite seletussõnastik. Raamatus vaadeldakse, kuidas leida õige tasakaal projektijuhtimise kolme eduteguri vahel.
Teine, parandatud ja täiendatud trükk
Toode on läbimüüdud!