Neljapäeval, 14. septembril kell 13.00 toimub Viljandi Apollos Jaan Laasi raamatu "Sakala lahinguväli 1217" esitlus.

Eesti jaoks tähtsa lahingu toimumise koht ei olnud seniajani teada. Seda on otsitud mitmelt poolt üle saja aasta. Käesolev raamat annab lühikese ülevaate lahinguvälja otsingutest, käsitleb põgusalt seniseid seisukohti ning osutab uutele järeldustele. Nüüdseks teadaolevad faktid, hinnangud ja arheoloogiliste välitööde tulemused viitavad loogilises koostoimes Sakala lahingupaiga asukohale ja 1000 Eesti sõdalase matmispaigale.

Kohtumiseni Viljandi Apollos!