Rahvusvaheline majandus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamatu eesmärgiks on anda ülevaade rahvusvahelise majanduse toimimisest, seda mõjutavatest teguritest ja kaasaegsetest aktuaalsetest probleemidest. See koosneb neljast köitest.

Esimene köide käsitleb rahvusvahelise majanduse probleeme üldiselt: põhimõisteid ja rahvusvahelisemajanduse ning kaubanduse aluseid, s.h N. Liidu lagunemist, rikaste ning vaeste vastuolude põhjuseid, arenguabi ja agrokultuuride toodangut; maailma monetaarsuhete korraldust, valuutasüsteeme, euroraha ning välisvõlgasid; ÜRO inimarengu ning Gini koefitsiente; teaduse ja tehnoloogia progressi, kus on vaadeldud teaduse olemust, meetode, teadusfilosoofiat, innovatsiooni, infoühiskonda ning patente; majandus- ja finantskriisi põhjuseid ning tagajärgi nii maailmas kui ka Eestis, s.h autotööstuse kriisi ja riigi maksebilansi põhimõtteid: kaubandusbilanssi, välisotseinvesteeringuid jmt.
Toode on läbimüüdud!