Ränne 2000-2007

Migration
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik esitab analüütilise ülevaate Eestis toimunud sise- ja välisrändest aastatel 2000-2007. Avaldatud on alates 2000. aastast rahvastikustatistikas arvestusest välja jäetud rändestatistika, mille andmeallikaid on täiendatud ja parandatud. Analüüsitakse sise- ja välisrände suundumusi piirkondade, soo ja vanuserühmade järgi ning antakse hinnang rändestatistika andmete kvaliteedile. Sisaldab võrdlusi varasemate aastate ja teiste riikidega. Andmete tõlgendamist hõlbustab metoodika ja andmeallikate kirjeldus. Info on esitatud ka diagrammide, teemakaartide ja tabelitena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.
Toode on läbimüüdud!