Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne on kolmekümne riigihankeõiguse eksperdi osalusel sündinud põhjalik sissevaade valdkonna tervikseadusesse.

Koostajad ja juhtivautorid on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind ja Tartu Ülikooli dotsent, Eestis seni ainsa riigihankeõiguse valdkonnas kaitstud doktoritöö ja selleteemaliste hulgaliste publikatsioonide autor dr. iur. Mari Ann Simovart.


Teose eesmärgiks on aidata kaasa hea riigihankepraktika arengule Eestis. Selleks pakub raamat üksikasjaliku analüüsi kaudu juhiseid hoidmaks ära riigihangetes avalduvat formalismi, tüüpvigu nii riigihangete korraldamisel kui pakkumuste tegemisel, ja eelnevaist võrsuvaid vaidlusi. Raamatus on olulisel kohal seadusesätete asetamine nende aluseks olevate Euroopa Liidu direktiivide ning viimaseid tõlgendava Euroopa Kohtu praktika valgusesse. Arvukalt on viiteid nii eesti kui välismaisele õiguskirjandusele.


Kommenteeritud väljaanne on praktiliseks abimaterjaliks igale seaduse rakendajale – kohtunikele, õigusnõustajatele, hankepraktikutele jpt. Iga paragrahvi juurde kuulub võrdlus perioodil 2007–2017 kehtinud riigihangete seadusega, mis võimaldab hinnata varasema kohtu- ja vaidlustuspraktika jätkuvat asjakohasust. Sellisena võiks raamat kuuluda iga hoolsa hankija ja riigihangetel osalemisest huvitatud ettevõtja lauale.
Toode on läbimüüdud!