500 Everyday Words with Fixed Prepositions

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Eessõnaühendite kasutamine valmistab keeleõppijale tihti raskusi. Käesolevas väljaandes on ära toodud olulisemad ja enamkasutatavad nimi-, tegu- ja omadussõnad, mida kasutatakse koos kindlate eessõnadega. Ühtlasi on antud eestikeelne tõlge ning näitelause. Sõnad on tähestikulises järjestuses. Välja on jäetud fraseoloogilised ühendid. Väljaande lõpus on ingliskeelsete sõnade loend.
Товар распродан!