Ajaloo riigieksam 2010. Kordamiskursus

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Käesolev kogumik on praktiline õppevahend, mis sobib kasutamiseks nii õpetaja juhendatud konsultatsioonidel kui ka iseseisvalt ajaloo riigieksamiks õppides.

Kordamiskursuse kogumiku võtmesõnadeks on otstarbekus ja ülevaatlikkus ning see on mõeldud kasutamiseks koos õpiku ja muu õppekirjandusega (atlas jms). Ülesehituselt järgib kogumik riigieksami teemajaotust. Gümnaasiumi ajaloo riigieksami temaatika jaguneb kolmeks suuremaks osaks:

a) Eesti ajalugu – perioodid ja pöördepunktid; 2010. aastal süvendatult Eesti 1939–1992;

b) üldajalugu, XX sajand – rahvusvahelised suhted (kuni 1991. aastani); 2010. aastal süvendatult Euroopa 1914–1945;

c) Inimene, ühiskond, kultuur – 2010. aastal varauusaeg.

Kõiki kolme üldpeatükki (1.–3.) juhatab sisse vastavat ajalooperioodi üldistav ajatelg varasemate aastate riigieksamitel käsitletud temaatika võrdleva esitusega. Lisatud on lugemissoovitusi, mille hulgast eksamiks valmistuja kas õpetaja juhendamisel või iseseisvalt sobivamad valib.


Käesolevast kogumikust leiab eksamiks valmistuja loomulikult ka 2010. aasta riigieksami teemade ja eksami ülesehituse tutvustuse ning lisana on esitatud eksami hindamispõhimõtteid (sealjuures ka arutluse hindamisjuhend).

Товар распродан!