Eduard Tubin. Kirjad I

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Tubina epistolaarne pärand on suur ja mitmekülgne. See sisaldab kirju paljudele sõpradele ja tuttavatele (Heino Eller, Olav Roots, abikaasa Erika, Paul Keres, Gustav Ernesaks, Evald Turgan jt) ajavahemikust 1929–1982.

Väljaanne koosneb kahest köitest, milles sisalduvad kõik Eduard Tubina teadaolevad kirjad (kokku 460 kirja) kronoloogilises järjekorras ning vajaduse korral kommenteeritult. Kommentaaride parema loetavuse huvides on need asetatud vahetult iga kirja lõppu, kusjuures esineb ka mõningaid korduseid, et vältida tülikat otsimist. Kontekstist tulenevalt on korduste puhul arvestatud erinevaid rõhuasetusi. Autori kirjaviis on jäänud muutmata, on tehtud ainult väiksemaid keelelisi parandusi ja parandatud nimede õigekirjutust. Koostajapoolsed täiendused on märgitud nurksulgudesse. Adressaatide nimed kirjade tiitlil on lisatud koostaja poolt. Esimene köide sisaldab kirju aastatest 1929–1961.
Eduard Tubina kirjad avavad meile lisaks tema isikliku elu ja helitööde loomisega seonduvale ka suhted lähedaste inimestega ning suhtumise ümbritsevasse elusse ja muusikasse.
Koostanud Vardo Rumessen
Товар распродан!