Eesti jõed

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Käesolev hüdrobiograafiline monograafia Eesti jõgedest põhineb 1987. – 1997. a 249 vooluveekogu 633 lõigus tehtud ühekordsete, korduvate ja sesoonsete uuringute tulemustel. Monograafia üldosas antakse ülevaade selle aluseks olevatest originaalmaterjalidest ning nende kogumise ja analüüsi metoodikast, käsitletakse üldistavalt Eesti jõgede geoloogiat ja arengut, jõgedevõrku, jõgede morfomeetriat, hüdroloogiat, hüdrokeemiat, vee ja põhjasetete klorofülli ja feopigmentide sisaldust, jõgede elustiku tähtsamaid komponente, samuti jõgede seisundit ning kalanduslikke tüüpe ja eeldusi. Monograafia eriosa sisaldab 167 kompleksselt uuritud Eesti jõe hüdrobioloogilised kirjeldused.
Товар распродан!