Eesti keele foneetika ja morfoloogia

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Õpiku taustaks on tänapäeva eesti keele teoreetiline maailmapilt. Kuigi põhirõhk on praktilistel oskustel ja õigekeelsusel. Õpik võimaldab süvendatult läbi võtta gümnaasiumi eesti keele õppekava keele olemust ning hääliku- ja vormiõpetust käsitlevad teemad. Õpiku õigekeelsuskäsitlus on mõõdukalt konservatiivne ja järgib põhimõtetes 1930.–1980. aastate õigekeelsustraditsioone.
Viies, ümbertöötatud trükk
Товар распродан!