Karistusõigus 2019

Eesti karistusõiguse õigusaktid seisuga 15.märts 2019
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Sisaldab Eesti karistusõiguse põhilisi õigusakte seisuga 15.märts 2019. Käesolev kogumik järgib põhistruktuurilt oma eelkäijaid – alates kogumikust “Karistusõigus 2005 & kommentaarid”. Kogumikus on ära toodud ka Riigikogu XIII koosseisu viimasel istungjärgul tehtud kogumiku seaduste muudatused, mis jõustuvad 2019.aasta jooksul. Juhul kui konkreetse paragrahvi viimased lõiked või punktid on kehtetuks tunnistatud, siis ei ole kehtetusviidet toodud, võimaldamaks lugejal saada paremat ülevaadet kehtivast seadusest.

1 Karistusseadustik
2 Kriminaalmenetluse seadustik
3 Väärteomenetluse seadustik
5 Vangistusseadus
6 Politsei ja piirivalve seadus
8 Täitemenetluse seadustik
9 Tunnistajakaitse seadus
10 Ohvriabi seadus
11 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus
12 Karistusregistri seadus
13 Karistusseadustiku rakendamise seadus
14 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
Товар распродан!