Karistusõigus. Üldosa

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Karistusõiguse üldosa õpiku uus väljaanne vastab põhiliselt bakalaureuseastme karistusõiguse üldkursuse tasemele, kuid on üksikküsimustes kasutatav valikkursustes ka magistri- ja doktoriastmes.

Kasutatud on uuemat kirjandust ning Riigikohtu lahendeid. Raamat on varustatud märksõnalise sisujuhiga.

Iga peatüki lõpus on tabelid ja skeemid. Joonealuses viite lühendatud kirjandusallika täisviide sisaldub kirjanduse loetelus. Kui paragrahvi juures ei ole märgitud seadust, peetakse silmas karistusseadustiku sätet.

Kaasused pärinevad Riigikohtu praktikast (nimed on muudetud). Kaasused on nummerdatud peatüki piires.

Koostaja prof Jaan Sootak

Товар распродан!