Koolimuusika kõnemängust pillimänguni

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
"Koolimuusika" loomisel on autor lähtunud Carl Orffi muusikaõpetuslikest ideedest ja õppematerjalist "Orff-Schulwerk – Musik für Kinder". Kogumikus on õppematerjal, mida autor on kasutanud töös lastega nii rütmiharjutustena, mängudena, iseseisvate muusikapaladena kui ka muusikalise draama repertuaarina. Nende abil on lapsel võimalik end muusikaliselt väljendada ilma noodilugemisoskuseta. Kui kindlus käes, algab sellele tuginedes juba ka muusikalise kirjaoskuse omandamine.
Kõnekoorid pakuvad sõnamudeleid erinevate rütmifiguuride omandamiseks. Kõnekeele abil omandatud rütme saab kasutada kajamänguna, kaanonina, esitada kehapillil, rütmi- või plaatpillidel.
Laulmine tugineb peamiselt pentatoonilise helirea nootidel ja rahvaviisidel, mille astmelised motiivid toetavad muusikaliste kuuldekujutluste kujunemist. Lihtsad meloodilised käigud jäävad meelde, kinnistuvad sagedase kordamise tulemusel ja saavad aluseks juba keerukamatele meloodiatele, mida esitatakse lauldes või pillidel.
Pillilood on esitatud nii, et õpetaja saab neid kasutada oma võimalustest ja vajadustest lähtudes. Raskusastmest sõltuvalt võib alati mõnda partiid asendada või lihtsustada. Repertuaari loomisel on lähtutud sellest, et kaasa saaksid teha ka veel kasina mängutehnikaga lapsed.
Kõnemänge, lihtsamaid laule ja mõningaid pillilugusid saab sobiva metoodika korral kasutada ka eelkoolis.
Товар распродан!