Lustakas lugemik. Teadliku lugemisoskuse arendamise ülesandeid 1. ja 2. klassile

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Töövihiku koostamisel on silmas peetud eesti keele integreerimise võimalusi teiste ainetega, eeskätt inimeseõpetusega. Arvestatud on lapse loomulikku huvi teadmiste hankimisel ning kogemuste saamisel ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta. Põnevad ja humoorikad pildid, igapäevaelu puudutavad küsimused ja loovülesanded ergutavad lapse eneseväljendust, arendavad fantaasiat ja sõnavara.
Товар распродан!