Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam

2016 aasta ülesanded ja lahendused
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Käesolev kogumik on mõeldud eeskätt matemaatika kitsa või laia kursuse riigieksamiks valmistujatele.
Kogumik võimaldab harjutada eksamiks eelmiste aastate eksamiülesannete abil. Kogumik sisaldab
kõiki 2016. aasta laia ja kitsa kursuse matemaatika riigieksami ülesandeid, mis on varustatud nii
vastuste kui ka üksikasjalike lahendustega. Ülesannetele esitatakse erinevaid lahendusteid, millest
esimesena pakutud lahendusteed peame kõige sobivamaks. Siiski tasub uurida kõiki lahendusviise.
Nii saab kogumiku kasutaja otsustada, milline neist on talle sobivaim ja mõistetavaim. Tuleks mõelda
veel üldisemalt: milline tee ja miks oleks mõistlik tulevikus analoogiliste ülesannete lahendamiseks
valida. Samuti soovitame nii laia kui ka kitsa kursuse eksamiks valmistujatel uurida mõlema kursuse
ülesandeid ja nende lahendusi, sest eksamid sisaldavad 50% ulatuses analoogilisi ülesandeid.
Iga ülesande lahendusele eelneb rubriik „Meenutuseks“, milles esitatakse olulisemad ülesande lahendamiseks
vajaminevad matemaatika mõisted ja seosed. Kindlasti ei piisa aga riigieksamile minekuks
vaid nende valemite ja mõistete omandamisest.
Kogumiku kasutajal ei soovita me alustada esitatud lahenduste uurimisest. Parim tee matemaatika
õppimiseks ja omandamiseks on ikkagi ise ülesanded läbi lahendada.
Seega tuleks kõigepealt püüda ülesannet ise lahendada. Kui see ei õnnestu, võib lahenduse ideele
juhatada rubriik „Meenutuseks“. Kogumikus esitatud lahenduste uurimine jäägu õppurile ikka kõige
viimaseks õlekõrreks.
Kogumiku lõpus esitatud 2015. aasta riigieksami ülesanded on mõeldud iseseisvaks lahendamiseks.
Nendele on antud vaid vastused. Ülesannete lahendused on võimalik leida meie 2016. aastal ilmunud
väljaandest „Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam. Ülesanded, lahendused, kommentaarid.
Товар распродан!