Muinasjutuvihik

Töölehed muinasjuttude käsitlemiseks I ja II kooliastmes
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
„Hea tunni võtme” sarja kuuluv töölehtede kogumik. Tegu on lisamaterjaliga algklassi-, emakeele- ja parandusõppe õpetajatele. „Muinasjutuvihik” aitab tunde huvitavamaks muuta ning laste funktsionaalse lugemise oskust parandada. Kogumikus olevad muinasjutud on ilmunud „Saja rahva lugude” sarjas ning „Eesti muinasjuttude kuldraamatus”.

• Töölehed 30 muinasjutu käsitlemiseks.

• 20 lugemise töölehte, 10 kuulamise töölehte.

• Lugemise töölehed koosnevad muinasjutu tekstist ja ülesannetest.

• Töölehti ilmestavad pildid, mida lastel on tore värvida.
Товар распродан!