Nahkkinnaste valmistamine

Labakud, sõrakud, sõrmikud
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Nahkkinnaste käsiraamat on sisutihe praktiline töövahend, mis annab samas
illustreeritud ülevaate kinda arenguloost Euroopas, peamiselt aga
Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa kultuuriruumis, lühidalt ka Eestis.
Põhjalik etapiviisiline nahkkinda valmistamise õmblusjuhend ja
lõikematerjal on mõeldud abiks neile, kes tahavad endale ilma juhendaja
abita ise paraja ja isikupärase käekatte valmistada. Seda enam, et igal
inimesel on eripäraste mõõtudega käed ning vabrikus toodetud kindad on
standardiseeritud ega sobi seega kõikidele.Käsitsivalmistatud nahkkinda
eeliseks on muuhulgas hea istuvus ning seega ka pikem kinda eluiga.
Käsiraamatut inspireeris tegema kümneaastane nahkkinda disainimise ja
valmistamise kogemus, samuti asjaolu, et seni puudus eestikeelne kirjandus
selle kohta. Seda saavad kasutada ka kunsti- ja käsitööõpetajad oma
kursuste läbiviimisel. Võõrkeelset kirjandust nahatööstusest,
nahkkindatööstusest ja nahkkinda valmistamisest leidub aga hulganisti
Saksamaa Nahamuuseumis (Deutsches Schuh- und Ledermusem Offenbach,
edaspidi DLM), millele toetubki suur osa siinsest ajaloolisest
käsitlusest. Raamat on nii eesti kui inglise keeles.
Товар распродан!