Õigekeelsuse käsiraamat ja sõnastik

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
"Õigekeelsuse käsiraamat ja sõnastik" sisaldab ülevaatlikku eesti keele grammatikat "Õigekeelsuse käsiraamatu" näol ja "Eesti keele raskete sõnade sõnaraamatut".

"Õigekeelsuse käsiraamat ja sõnastik" annab lihtsa ja süsteemse ülevaate eesti keele grammatikast, käsitledes

¤ hääldust ja õigekirja,

¤ vormiõpetust (käänamine, pööramine jms),

¤ sõnavaraõpetust,

¤ sõnamoodustust (sõnatuletus ja liitmine),

¤ kokku- ja lahkukirjutamist,

¤ tähendusõpetust,

¤ lauseõpetust (koos lausete õigekeelsuse ja kirjavahemärkidega),

¤ stiiliõpetust (koos hea stiili reeglitega)."Õigekeelsuse käsiraamat ja sõnastik" annab oma sõnastikuosas kaaluka valiku sõnavarast, mis on paljudele probleemne ja seetõttu erinevatel põhjustel veaohtlik. Sõnastikus on ligi 2000 märksõna. Iga sõna juures esitatakse

¤ muutevormid, pearõhk ja välde, vajadusel hääldus,

¤ tähendused (lihtsa seletuse või sünonüümide kaudu),

¤ kasutusnäited lauses ja liitsõna koosseisus,

¤ keelekommentaarid vigade vältimiseks ja õigete seoste loomiseks.

"Õigekeelsuse käsiraamat ja sõnastik" on mõeldud kõigile neile, kes tahavad väljendada oma mõtteid täpselt ja veatult kõnes ja kirjas. Raamat on abiks õpilastele ja üliõpilastele, kuid annab kindluse ka ajakirjanikele, avaliku elu tegelastele, juristidele ja paljudele teistele, kes oma kutsetöös eesti keelt vajavad.
Товар распродан!