Viimane ruutel arnold ruutli jaljed eesti pinnal ja ajas