SESS. Soome-eesti seletav sõnaraamat

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Sõnaraamat on mõeldud kõigile, kes vajavad oma töös, igapäevases suhtlemises või õpingutes tänapäevast ja head soome keelt.
¤ üle 50 000 sõna ja väljendi
¤ 1200 lehekülge, kõvakaaneline
¤ sõnavara valik arvestab keeleõppija ja igapäevase keelekasutaja vajadusi
¤ iga tähenduse juures on palju kasutusnäiteid
¤ kõik sõnatähendused on selgelt eristatud ja eestikeelsete vastetega
¤ soomekeelsed sõnaseletused on lihtsas soome keeles
¤ rohked sünonüümid ja antonüümid sõnaseletustes annavad sõna kasutusest süsteemse ettekujutuse
¤ eraldi tähelepanu on pööratud piltlikele ja kõnekeelsetele väljenditele
¤ iga märksõna juures tuuakse ära selle põhivormid
¤ igas märksõnas on näidatud sõna silbitamine, mis aitab sõna paremini mõista, hääldada ja kirjutada.
Товар распродан!