Terviseökonoomika teooria ja praktika

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
See kollektiivne monograafia sisaldab kaasaegset terviseökonoomika olulisemate teemade käsitlust, mis on mõeldud laiale lugejaskonnale alates tegevarstidest ja tervishoiujuhtidest ning rahvatervise spetsialistidest kuni arstiüliõpilasteni ja tervisest huvitatud aktiivsete kodanikeni.

Raamat koosneb neljast osast: terviseökonoomika kui teadusala, õppeaine ning tegevusvaldkond; turusuhted ja konkurents tervishoius; tervishoiuteenuste kuluarvestuse ja hinnakujunduse põhimõtted ning tervisetehnoloogiate hindamine.

Majandusteooria põhimõistete tundmine ning nende rakendusest arusaamine tervise valdkonnas aitab jõuda senisest põhjendatumate tervisepoliitiliste otsusteni nii terviseteenuste nõudluse ja pakkumise reguleerimisel, terviseteenuste hinnaku-jundamisel, pakkujate tasustamisviiside valikul kui ka tervisetehnoloogiate hindamisel.

Tulemusena saavutatakse piiratud ressursside senisest efektiivsem kasutamine.

Teemade esituse mõistmine ei eelda otseselt majandusteaduslikke eelteadmisi. Tervishoiuökonoomikaga varem kokkupuutunud inimestele pakutakse nii äratund-misrõõmu kui ka uusi aktuaalseid käsitlusi, mis täiendavad seniseid teadmisi.
Товар распродан!