Toimik "Priboi". Artikleid ja dokumente 1949.aasta märtsiküüditamisest

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Aastal 2019 möödus 70 aastat märtsiküüditamisest, kui kogu Eestis võeti nelja ööpäeva jooksul kinni ja laaditi Siberisse saatmiseks rongidele üle 20 700 inimese. Hiljem saadeti veel mitusada inimest Siberisse oma juba küüditatud perede juurde. Küüditatutel sündis sadu lapsi ka Siberis.

Märtsiküüditamine, operatsioon kattenimega „Priboi“ („Murdlaine“), oli NSV Liidu sõjajärgsete aastate kõige massilisem küüditamisoperatsioon, mis haaras korraga nii Eesti, Läti kui ka Leedu. Operatsiooni eesmärk oli lõplikult likvideerida vastupanu sovetiseerimisele kümmekond aastat varem okupeeritud kolme Balti riigi maapiirkondades. Sarja „Eesti Mälu Instituudi toimetised“ teises köites avaldatakse esimest korda tervikuna Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi salatoimiku „Priboi“ tõlge eesti keelde. Toimikus sisalduvad märtsiküüditamise plaanid ja aruanded annavad vahetu ja detailse pildi küüditamisoperatsioonist kõigis Eesti maakondades. „Priboi“ materjalide kõrval avaldatakse esimest korda ka teisi, kolme Balti riigi üleselt operatsiooni korraldamisega seotud dokumente.

Tõlgitud ja publitseeritud dokumentide kõrval on kogumikus seitse algupärast artiklit märtsiküüditamise eri tahkudest, alates küüditamiste korraldusest sõjaeelses Nõukogude Liidus kuni märtsiküüditamise ohvrite mälestamiseni tänapäeva Eestis. Artikli- ja dokumendikogumiku eesmärk on avada märtsiküüditamise kaasaegne uurimisseis, anda võimalus tutvuda operatsiooni läbiviimise algdokumentidega eesti keeles ja kasutada neid oma uurimistöös.
Товар распродан!